Elektriehitus

Eltam OÜ üheks osaks elektritööde kogumahus on elektripaigaldise ehitustööd.
Elektripaigaldise ehitustööd hõlmavad toiteliinide (nii kaabel-, kui ka õhukaabelliinid) ehitust, elektrikilpide komplekteerimist, siseelektripaigaldise ehitust ja vajaduse korral ka piksekaitsete ehitamist.
Elektripaigaldise ehitustööd on organiseeritud põhimõttel, et objekti üleandmisel antakse tellijale elektripaigaldise täitedokumentatsioon koos nõuetekohasuse tunnistusega.

Ettevõtte tegevusperioodi jooksul on elektripaigaldise ehitustöid tehtud alljärgnevatel suurematel objektidel:
•    Põlva vallas Peri tänavavalgustuse ehitus.
•    Põlva TERM 10/0,4 kV alajaama paigaldamine ja ehitus.
•    Põlvamaal Vastse-Kuuste Lihatööstuse kaabelliinide ehitus.
•    Tartu Autovedude 10/0,4 kV alajaama ja kaablivõrkude renoveerimine.
•    AS Eesti Gaas katoodjaamade renoveerimine Maardus, Lool, Jõgeval, Laiusel, Oraval, Värskas, Lootvinas ja Villakveres.
•    Põlva Linnavalitsuse ruumide elektripaigaldise ehitus.
•    Põlvas OÜ Emer-Pen kauplus-lao elektripaigaldise ehitus.
•    Liitumiskilpide ehitus EE AS’i Kagu-Eesti piirkonnas.
•    Võru Maksuameti elektripaigaldise ehitus.
•    Põlvamaal Vastse-Kuuste Lihatööstuse tapatsehhi elektripaigaldise ehitus.
•    Põlva Tervisekeskuse elektripaigaldise renoveerimine.
•    Põlvamaal Räpina Politseijaoskonna elektripaigaldise ehitus.
•    Põlvamaal Termi 10/0,4 kV alajaama ehitus.
•    Põlvamaal Flint Kaubanduse kaupluse elektripaigaldise ehitus Mammastes.
•    Tartumaal Palmako Ehitus AS puidutöötlemiskompleksi elektripaigaldise rek. Kavastus.
•    Põlvas Pärna tänava ja Ähnioru tänavavalgustuse osaline ehitus.
•    Põlvamaal Värska Sanatooriumi vana korpuse puhketubade elektripaigaldise renoveerimine.
•    Põlvas Hotell “Pesa” restorani, köögi ja köögi abiruumide elektripaigaldise rekonstrueerimine.
•    Põlva Agro OÜ Aarna lüpsikarjalauda elektripaigaldise ehitus.
•    Põlvamaal Mammaste lasteaed-algkooli sõime rühma ruumide elektripaigaldise ehitus.
•    Põlvamaal tänavavalgustuse ehitus Rosma asulas.
•    Põlva Keskkooli köögi elektripaigaldise ehitus.
•    Põlva linnas Põllu tn. 0,4 kV kaabelliini rekonstrueerimine.
•    Põlva linnas Käisi tn. tänavavalgustuse III etapp.
•    Põlvamaal Räpina linnas Võhandu tn. kaabelliinide ehitus.
•    K/Ü Tartu, Anne 43 elamu magistraalvõrgu ehitus.
•    Põlvamaal Mammaste Puit kaarhalli elektripaigaldise ehitus.
•    Tartumaal AS Palmako Ehitus Kavastu tsehhile piksekaitse ehitus.
•    Tartumaal AS Palmako Ehitus Kavastu kombaini kuuri elektripaigaldise rekonstrueerimine.
•    Põlvas Hurda tn. tänavavalgustuse ehitus.
•    Põlvamaal Põlva Agro OÜ noorkarjalauda elektripaigaldise ehitus.
•    Valgamaal Hargla Põhikooli elektripaigaldise renoveerimine.
•    AS Mahta Kütus Võru tankla elektripaigaldise ehitus.
•    OÜ Sofrasem Puit Himmaste viilhalli elektripaigaldise ehitus.
•    Põlva TÜ Räpina kaubanduskeskuse elektripaigaldise ehitus.