Elektripaigaldiste käidu juhtimine

Käidukorralduse nõue on kehtestatud Elektriohutusseadusega (01.07.2002). Nõuded käidukorraldusele on kehtestatud majandusministri määrusega nr. 34 (28.06.2002). Samuti on kehtestatud majandusministri määrusega nr. 35 (28.06.2002) tehnilise kontrolli kord, sagedus ja mahud sõltuvalt elektripaigaldise tehnilistest andmetest. Elektripaigaldise käit on tegevus elektripaigaldise talitluses hoidmiseks, mis hõlmab näiteks lülitamist, juhtimist, kontrollimist ja hooldamist. Käidukorraldaja on isik, kes on pädev käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide kohaselt tagama elektripaigaldise nõuetekohast käitu ning kohustub tagama elektripaigaldise kasutamisel käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete kohase käidu. Elektripaigaldiste käidukorraldus ja käidukorraldaja peab olema määratud esimese liigi elektripaigaldistele; samuti kuni 1000- voldise nimipingega elektripaigaldisele, mille peakaitsme nimivool ületab 100 amprit ja üle 1000- voldise nimipingega elektripaigaldisele peakaitsme nimivoolust olenemata.
Meie firmas käidu juhtimist teostab käidujuht, kes koos hooldebrigaadiga teostab igapäevaseid lülitus-, hooldus- ja remonditöid. Käidujuht teostab vähemalt üks kord aastas objektidel elektripaigaldise visuaalse kontrolli ja kontrollib elektridokumentatsiooni vastavust nõuetele. Kontrolli tulemused vormistatakse käidukorraldaja korralise tehnilise kontrolli aruandes. Puuduste olemasolu korral käidukorraldja ja elektripaigaldise valdaja lepivad kokku puuduste kõrvaldamise tähtaegade suhtes.
OÜ Eltam teostab käidu juhtimist alljärgnevatel suuremate objektidel:
•    Põlva Piim Tootmine OÜ
•    Põlva TERM OÜ
•    Põlva Tervisekeskus
•    Põlvamaal Vastse-Kuuste Lihatööstus AS
•    Põlva Haigla AS
•    Põlvas Silmand Auto OÜ
•    Põlvas Mammaste Metall AS
•    Põlva Reoveepuhasti AS
•    Põlva Kultuuri- ja Huvikeskus
•    Võrus Natur OÜ
•    Tartumaal Palmako Ehitus AS Kavastu puidutöötlemiskompleks
•    Tartus Lasita AS
•    Põlvas Nordic Foods AS
•    Põlvas Pimix AS külmhoone