Projekteerimine

Eltam OÜ üheks osaks elektritööde kogumahus on projekteerimine.
Elektrisüsteemide projekteerimine sisaldab nii elektrivarustust välisosas (elektri ülekande kaabel- ja õhuliinid, trafoalajaamad, transiitkilbid, arvestikilbid) kui ka hoonetesisese tugev- ja nõrkvoolu elektripaigaldise projekteerimist.
Hoonete siseosa pojektis antakse lahendus valgustusele, turvavalgustusele, jõutarbijate (näit. pistikupesad, tootmisseadmed, olmeseadmed) toitevõrgule, elekterküttele (kui kasutatakse), KVV (ventilatsioon jms.) süsteemide toitele, koostatakse kilpide primaarskeemid.
Projekti nõrkvoolu osas lahendatakse telefonivõrk, arvutivõrk, TV võrk, tulekahjusignalisatsioon, valvesignalisatsioon, läbipääsusüsteemid, videovalve jms.

Ettevõtte tegevusperioodi jooksul on koostatud erinevate objektide projekte, milledest mõnevõrra mahukamad on olnud järgmised (enamuses ka realiseerunud või realiseerumas):
•    2001 Tartu Maakonna Maksuameti (Sõpruse puiestee 4, Tartu) elektrivarustus
•    2002 Setu Tšäimaja (Setu muuseum, Värska) elektrivarustus
•    2002 Ilmatsalu 36 elamu / ärihoone (Tartu) elektrivarustus
•    2002 Eesti Energia AS Büroohoone (Paju 3, Rapla) elektrivarustus
•    2002 Eesti Energia AS dišpetserikeskuse (Tolli 27, Kuressaare) elektrivarustus
•    2003 Suwem Mööblitööstuse (Kivi tn. 12 Võru) elektrivarustus
•    2003 Põlva, Põllu tn. piirkonna 0,4kV kaablivõrk
•    2003 Adminhoone (Ilmatsalu 5, Tartu) elektrivarustus
•    2003 Põltsamaa Ühisgümnaasiumi võimla (Lille 2, Põltsamaa) elektrivarustus
•    2003 Põlvamaal Räpinas Oja tn. ja Tartu mnt. piirkondade 0,4kV kaabelliinid
•    2003 Tabivere Rahvamaja (Tabivere, Jõgeva mk.) elektrivarustus
•    2004 Ärihoone (Ringtee 43, Tartu) elektrivarustus
•    2004 Räpinas Kooli, Hariduse, Aia ja Võhandu tn. 0,4 kV kaabeliinid ja välisvalgustus
•    2004 Põlvas Lina, Roosi, Kooli ja Kase tn. piirkonna elektrivarustuse rekonstrueerimine, välisvalgustus
•    2004 Parksepa Keskkooli elektrivarustuse rekonstrueerimine
•    2004 Rõngu Keskkooli (Tartumaa) võimla elektrivarustuse rekonstrueerimine
•    2004 Eesti Energia AS büroohoone (Kreutzwaldi 26, Rakvere) elektrivarustus
•    2004 Eesti Energia AS büroohoone (Järve 37, Kristiine, Tallinn) elektrivarustus
•    2004 Valga Lastekodu (Kuperjanovi 101, Valga) elektrivarustus
•    2004 Võrumaa KHK (Väimela, Võru vald, Võrumaa) ühiselamu elektrivarustus
•    2004 Kärdla linnas Heltermaa-Kõrgessaare mnt. 0,4kV võrgu rekonstrueerimine ja välisvalgustus
•    2005 Lasteaed Lepatriinu (Põlva linn) elektrivarustuse rekonstrueerimine
•    2005 Põlva Ühisgümnaasiumi elektrivarustuse rekonstrueerimine
•    2005 Tõrva Tervisekeskuse elektrivarustuse rekonstrueerimine
•    2005 Tarvastu Gümnaasiumi elektrivarustuse rekonstrueerimine
•    2005 Ülenurme toidukaupluse elektrivarustus
•    2006 Kuusalu Keskkooli spordikompleksi elektrivarustus
•    2006 Intsikurmu suusaraja valgustus
•    2006 Ranna puiestee (Viljandi) valgustus
•    2006 Palmako uue puidutöötlemiskompleksi hoone elektrivarustus
•    2006 Võru Kohtumaja elektrivarustuse rekonstrueerimine
•    2006 Tallinna Tehnikagümnaasiumi palliplatside valgustus
•    2006 Vabaduse silla (Tartu) elektrivarustus
•    2006 Aleksandri-Aida tn (Tartu) välisvalgustus ja 0,4 kV kaabelvõrk.
•    2007 Vastse-Kuuste koolimaja elektrivarustuse rekonstrueerimine
•    2007 Palamuse kooli juurdeehituse elektrivarustus
•    2007 Keskkonnaministeeriumi Räpina büroohoone elektrivarustus
•    2007 Veriora külakeskuse/raamatukogu elektrivarustus
•    2007 Vastseliinat läbivate sõiduteede valgustus ja 0,4 kV kaablivõrk
•    2007 Jõgeva linna lasteaia “Rohutirts” elektrivarustuse rekonstrueerimine
•    2008 Räpina linna lasteaia “Vikerkaar” elektrivarustuse rekonstrueerimine
•    2008 Kaagvere Erikooli elektrivarustuse rekonstrueerimine
•    2008 Tõrva lasteaia “Mõmmik” elektrivarustuse rekonstrueerimine
•    2008 Kallemäe Erikooli juurdeehituse elektrivarustus
•    2009 Ojamaa kaevanduse kaldšahtide elektrivarustus
•    2009 Lohkva lasteaia elektrivarustus
•    2009 Ämmuste koolimaja elektrivarustus
•    2010 Kuldre koolimaja elektrivarustuse rekonstrueerimine
•    2010 Vana -Vigala rahvamaja elektrivarustuse rekonstrueerimine
•    2010 Püssi linna jaama tee välisvalgustus
•    2010 T3 Jõhvi-Tartu-Valga maantee lõigu km 147,2-144,1 Külitse küla välisvalgustus
•    2010 Valgamaa Päästeksekuse depoohoone elektrivarustus