Elektripaigaldiste audit

Elektripaigaldise korrasoleku eest vastutab paigaldise omanik. Seadme
ohutuse seadus sätestab omanikule korra, kuidas tagada elektripaigaldise
ohutust. Selle seaduse alusel peab elektripaigaldis olema tehniliselt
korras ja auditeeritud teatud perioodide kaupa, uue elektripaigaldise
korral enne kasutuselevõttu. Auditeerimise kohta väljastatakse auditi
aruanne.
OÜ Eltam teostab kontrolli 2. ja 3. liigi elektripaigaldistes.